top of page

Artists from Japan series VI 2019 

" The Contest in New York "

       Special Summer Exhibition at Viridian Artists Gallery

August 13th (Tue.) - 24th (Sat.)

= Featuring Artists =

Chikako Nunome * Emiko Aida * Eri Hirano * Fumiaki Asai * Hiromi Minami *

Ichigo Nohara * Ikka Tamura * Kiyokazu Ito * Madoka Suzuki * Meisyuku Ito *

Miho Takai * Miwako Kashiwagi * Monzo Watanabe * Morihiro Okamoto * Reiko Furukawa* Seiyou Fukuoka * Shingo Hayamizu * Shinichi Asao * Takashi Ozu * Tetsuaki Takasawa * Tomoji Ogawa * Tomomi Hata * Toshihito Kenzan * Yohei Sano * Yoko Nakanishi * Yoshihiro Kogure * Yoshiko Suzuki * Yuko Sato * Yumiko Hirokawa*

Opening reception: Thursday, August 15th 6 - 8pm

bottom of page