top of page

Artists from Japan series V 2018 

" The Contest in New York "

       Special Summer Exhibition at Ashok Jain Gallery in New York

Part 1: July 25th(Wed.) - August 5th(Sun.)

= participated artists =

Chikako Nunome, Hisae Nishiguchi, Ichigo Nohara, Ikka Tamura, Kayoko Toga,

Kazuhiro Nagafusa, Kosuke Motohashi, Machiko Koike, Mayumi Saikaiya, Miwako Kashiwagi,

Natsui Masuda, Niwako Mori, Shin Miyahara, Shingo Hayamizu, Shingo Kujirai,

Shizuka Ueda,Tomoko Katou, Tomomi Sato, Yoko Kasuga, Yukihito Mineo, Morihiro Okamoto

 Opening Receiption July 26th (Thu.) 6-8 pm

bottom of page