FUSION EAST WEST - MAY 5th - 10th 2016

 

Artists List

 

KIYOKAZU ITO

 

TOMONORI UTSUNOMIYA

 

HISAE  NISHIGUCHI

 

YUMIKO HIROKAWA

 

TAMIKO TOMINAGA

 

KEIKO TANAKA

 

SUMIE CHIBA

 

TOUKO OKAMURA

 

MIWAKO KASHIWAGI

 

YOSHIKO SAITO

 

MIHO TAKAI

 

MARI MIZUNO