top of page

FUSION EAST WEST - MAY 5th - 10th 2016

 

Artists List

 

KIYOKAZU ITO

 

TOMONORI UTSUNOMIYA

 

HISAE  NISHIGUCHI

 

YUMIKO HIROKAWA

 

TAMIKO TOMINAGA

 

KEIKO TANAKA

 

SUMIE CHIBA

 

TOUKO OKAMURA

 

MIWAKO KASHIWAGI

 

YOSHIKO SAITO

 

MIHO TAKAI

 

MARI MIZUNO

 

 

bottom of page