top of page

" Tokyo ART Show "

August 31st (wed.) - September 11th( sun.) 2016

  Contemporary Artists from Japan 

       Special Summer Exhibition at Ashok Jain Gallery in New York

      Part 3: August 31(Wed.) - September 11th(Sun.)

Opening Receiption August 31 (Wed.) 6-8pm

Live performance by unciauncia+KOD 

= Artists =

Mari Mizuno / Kazuhiko Tomikawa / Takako Tanabe / Yoko Ito

Kousai Watanabe / Seihou Eida / Yosihiko Kogure / Daichi Kagami

Tamaho Togasaki / Shigeyuki Hattori / Hiroto Sato / Shizuyo Onoda

Sumiko Kodama / Satoshi Tamura / Hitomi Minami / Yoko Kuki Matsuzaki

Sachiko Nishihama / Yoshiko Shimura / Yasuo Otajiri / RyoU Mitsui

Tomoko Hasuo / Kyoichi Harako / unciauncia+KOD / Touko Okamura

Touko Okamura
press to zoom
Mari Mizuno
press to zoom
Yoshiko Shimura
press to zoom
Kyoichi Harako
press to zoom
Kazuhiko Tomikawa
press to zoom
Satoshi Tamura
press to zoom
Kousai Watanabe
press to zoom
Shigeyuki Hattori
press to zoom
Shizuyo Onoda
press to zoom
Yosihiko Kogure
press to zoom
Yoko Ito
press to zoom
Takako Tanabe
press to zoom
Sumiko Kodama
press to zoom
Daichi Kagami
press to zoom
Yoko Kuki Matsuzaki
press to zoom
Sachiko Nishihama
press to zoom
Hitomi Minami_HIROMI copy
press to zoom
Tamaho Togasaki
press to zoom
Tomoko Hasuo
press to zoom
Yasuo Otajiri
press to zoom
Seihou Eida
press to zoom
RyoU Mitsui
press to zoom
Hiroto Sato
press to zoom
unciauncia KOD_Japanese stewartia
press to zoom
1/1
bottom of page