top of page

  Contemporary Artists from Japan 

       Special Summer Exhibition at Ashok Jain Gallery in New York

      Part 2: Aug. 10th (Wed.) - Aug. 22th(Sun.)

  Opening Receiption August 10th (Thu.)

= Artists =

Chizuko Korn / Eri Hirano / Fumiko Ikebe / Junko Wakaizumi

Kiyokazu Ito / Kosuke Motohashi / Kyoko Miyamoto

Masato Kakutani / Mayuko Hayashi / Mayumi Saikaiya

Miho Matsumura / Miwako Kashiwagi / Osamu Miyamoto

Reiko Furukawa / Shigeki Mori / Yoshiko Saito / Yumiko Hirokawa

Special Summer Exhibition part2

opening party August 10th 2016

IMG_1984
IMG_2108
IMG_2104
IMG_2072
IMG_2062
IMG_2012
IMG_2054
IMG_2202
IMG_2046
IMG_2037
IMG_2034
IMG_2030
IMG_2029
IMG_2020
IMG_2019
IMG_2014
IMG_2094
IMG_1990
IMG_2065
IMG_1989
IMG_2007
IMG_2018
IMG_2005
IMG_2008
IMG_2006
IMG_2010
IMG_2011
IMG_2017
IMG_2016_edited
IMG_2015
IMG_2028
IMG_1999
IMG_2002
IMG_1992
IMG_1997
IMG_1987
IMG_1988
IMG_2042
IMG_1994
IMG_1978
IMG_1981 (1)
bottom of page